Wydawca treści Wydawca treści

oferta drewno

 

Aneks nr 1 z dnia 19 lutego 2018 r.

do ZARZĄDZENIA 2/2018

NADLEŚNICZEGO NADLEŚNICTWA Knyszyn

z dnia 2 stycznia 2018 r.

w sprawie cennika detalicznego na sprzedaż drewna

w Nadleśnictwie Knyszyn

NK.0210.2.2018

Z dniem 19 lutego 2018 r. wprowadzam cennik na drewno opałowe pozyskane kosztem nabywcy, który staje się zał. nr 3 do zarządzenia nr 2/2018 r Nadleśniczego Nadleśnictwa Knyszyn z dnia 2 stycznia 2018 r.

 

 

L.p.

Sortyment

 

Gatunek

Jedn.

miary

Cena zł

Netto/Brutto

Uwagi

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Drewno średniowymiarowe pozyskane kosztem nabywcy

1.

 

 

 

S4

 

Iglaste

(So, Sw, Md, Dg)

m3

50,00/54,00

 

 

 

 

 

(VAT 8%)

2.

Liściaste miękkie

(Os, Tp, Lp, Wb, Ol)

m3

60,00/64,80

3.

Liściaste twarde

(Gb, Bk, Brz, Kl, Db, Js, Wz)

m3

80,00/86,40

 

Zał. nr 1 do zarządzenia nr 2/2018 r Nadleśniczego Nadleśnictwa Knyszyn z dnia

2 stycznia 2018 r.

 

 

 

 

Cena zł

L.p.

Sortyment

Rodzaj

Jedn.

Netto/Brutto

do 24 cm

Netto/Brutto

od 25 cm

 

Netto/Brutto

35 cm

 

wg KJW

gatunek

miary

 

do 34 cm

i wyżej

1

2

3

4

5

6

7

 

 

1.

 

WA0

 

 

So

 

 

 

m3

-

420,00/516,60

514,51/632,85

WB0

281,80/346,61

348,16/428,23

397,54/488,97

WC0

256,18/315,07

299,46/368,34

341,22/419,70

WD

195,97/241,05

213,13/262,15

231,32/284,53

 

 

2.

WA0

Md

m3

-

430,61/529,65

520,89/640,69

WB0

333,69/410,44

374,40/460,51

409,56/503,76

WC0

276,92/340,61

322,33/396,47

363,32/446,88

WD

216,27/266,01

239,26/294,29

276,37/339,93

 

 

3.

WA0

 

 

Św/Dg

 

 

m3

-

412,49/507,36

498,95/613,71

WB0

319,64/393,16

358,63/441,12

392,33/482,56

WC0

265,26/326,27

308,76/379,77

348,02/428,07

WD

207,17/254,82

229,19/281,90

264,73/325,62

 

 

4.

WA0

 

 

Brz

 

 

 

m3

 

-

495,77/609,79

591,59/727,65

WB0

334,15/411,01

389,03/478,50

445,27/547,68

WC0

273,00/335,79

306,58/377,09

352,45/433,52

WD

235,06/289,12

259,90/319,67

281,74/346,54

 

 

5.

WA0

 

Kl

Js

Wz

 

 

m3

-

684,20/841,57

827,64/1017,99

WB0

530,20/652,15

594,88/731,70

650,76/800,43

WC0

440,00/541,20

512,16/629,96

577,28/710,05

WD

343,64/422,68

380,16/467,60

439,12/540,12

 

 

6.

WA0

 

 

Ol

 

 

 

m3

 

-

434,62/534,58

486,60/598,52

WB0

264,26/325,04

312,10/383,88

372,59/458,28

WC0

218,40/268,63

250,94/308,66

291,78/358,89

WD

185,42/228,07

209,00/257,07

234,78/288,78

 

 

7.

WA0

 

 

Db

 

 

 

m3

 

-

1545,40/1900,84

1978,54/2433,60

WB0

695,16/855,05

1117,61/1374,66

1604,22/1973,19

WC0

534,74/657,74

770,03/947,13

1037,39/1275,99

WD

294,11/361,75

502,66/618,27

695,16/855,05

8.

WA0

 

Os, Tp

 

 

 

m3

 

-

295,10/362,98

308,54/379,51

WB0

214,18/263,44

240,35/295,63

268,92/330,77

WC0

184,32/226,71

207,55/255,29

229,11/281,81

WD

161,28/198,37

178,06/219,01

192,25/236,47

 

 

9.

WA0

Lp

 

 

m3

 

-

379,84/467,20

459,47/565,15

WB0

294,35/362,05

330,25/406,20

361,28/444,37

WC0

244,27/300,45

284,33/349,73

320,48/394,19

WD

190,77/234,65

211,05/259,59

243,78/299,85

 

 

 

 

 

 

 

L.p.

Sortyment

 

Gatunek

Jedn.

miary

Cena zł

Netto/Brutto

Uwagi

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Drewno średniowymiarowe

1.

 

 

 

S4

 

Iglaste

(So, Sw, Md, Dg)

m3

95,00/102,60

 

 

 

 

 

 (VAT 8%)

2.

Liściaste miękkie

(Os, Tp, Lp, Wb, Ol)

m3

100,00/108,00

3.

Liściaste twarde

(Gb, Bk, Brz, Kl, Db, Js, Wz)

m3

120,00/129,60

4.

 

 

 

 

 

 

S2A

So

m3

172,70/212,42

 

 

 

 

(VAT 23%)

 

 

 

5.

Md

 

140,80/173,18

6.

Św, Dg

m3

161,15/198,21

7.

Os, Tp

m3

118,80/146,12

8.

Lp

m3

110,55/135,98

9.

Brz

m3

171,00/210,32

10.

Ol

m3

137,50/169,12

11.

Kl

m3

152,32/187,35

12.

Db

m3

164,02/201,74

13.

Gb

m3

175,12/215,40

14.

Wz

m3

165,00/202,95

15.

Js

m3

194,93/239,77

16.

 

S2B

So

m3

221,10/271,96

Nie dłuższe niż 125cm

(VAT 23%)

17.

Św/Dg

m3

215,05/264,51

18.

 

S3a

 

Iglaste/liściaste pozyskane kosztem nabywcy

 

 

m3

 

95,00/116,85

 

 

(VAT 23%)

19.

 

S3b

1. (7-9)

 

Igl.

 

m3

150,00/184,50

(VAT 23%)

20.

2. (10-11)

160,00/196,80

(VAT 23%)

21.

3. (12-14)

170,00/209,10

(VAT 23%)

 

Drewno małowymiarowe

L.p.

Sortyment

 

Gatunek

Jedn.

miary

Cena zł

Netto/Brutto

Uwagi

1.

2.

3.

4.

5.

6.

 

1.

 

M1

 

Liść, igl

 

m3

Pozyskane kosztem Nadleśnictwa

95,00/116,85

 

Kosztem nabywcy

60,00/73,80

(VAT 23%)

 

2.

 

M2

 

Liść, igl

 

m3

 

35,00/37,80 

Kosztem nabywcy

(VAT 8%)

                                   
 

 

Stawka podatku VAT dla drewna S4 i M2 wynosi 8% (*), dla drewna pozostałego 23%

 

Wyrób drewna kosztem nabywcy wyłącznie za pomocą narzędzi ręcznych.

 

 Objaśnienia oznaczeń użytych w tabeli:

Drewno S4 – opał - dopuszczalna zgnilizna miękka do 50%

Drewno S2a – tzw. papierówka – przydatna jako opał dobrej jakości, często wykorzystywana jako np. słupki grodzeniowe

Drewno S2b – tzw. papierówka gruba- przydatna do wykonania elementów toczonych, cienkich desek, drewno opałowe itp.

Drewno S3a - żerdzie do przerobu przemysłowego (przeznaczenie głównie do zrębkowania) o długości od 2,5 m i średnicy znamionowej (dz) od 7 do 11 cm w korze.

Drewno S3b – żerdzie użytkowe - drewno okrągłe o średnicach mierzonych bez kory  w klasach grubości: I kl. 7-9cm, II kl. 10-11cm, II kl. 12-14cm

Drewno M1 i M2 – drewno małowymiarowe liściaste i iglaste przeznaczone głównie na opał o średnicy dolnej do 7cm

Drewno WA, WB, WC, WD – drewno wielkowymiarowe przeznaczone jako surowiec tartaczny ( na deski), bądź elementy konstrukcyjne w budownictwie. Klasy A,B,C,D odpowiadają odpowiednio od najlepszych do najgorszych właściwości jakościowych danego drewna.

 

 

 

 1. NORMY:
 1. PN-93/D-02002. Surowiec drzewny. Podział, terminologia i symbole.
 2. PN-D-95000:2002. Surowiec drzewny. Pomiar, obliczanie miąższości i cechowanie.
 3. PN-92/D-95008 Surowiec Drzewny. Drewno wielkowymiarowe liściaste. Wspólne wymagania i badania.
 4. PN-91/D-95018  Surowiec Drzewny. Drewno średniowymiarowe. Wspólne wymagania i badania.
 5. PN-91/D-95019 Surowiec drzewny. Drewno małowymiarowe.
 6. PN-79/D-01011 Drewno okrągłe. Wady.
 7. PN-D-02006 Surowiec drzewny. Odbiorcza kontrola jakości według metody                              alternatywnej. 

II.   WARUNKI TECHNICZNE

 1. Warunki techniczne na drewno wielkowymiarowe sklejkowe wprowadzone Zarządzeniem nr 41 z dnia 26.06.2014 roku.
 2. Warunki techniczne na drewno wielkowymiarowe iglaste wprowadzone Zarządzeniem nr 72 z dnia 27.09.2013 roku.
 3. Ramowe warunki techniczne na drewno średniowymiarowe użytkowe S2B wprowadzone Zarządzeniem nr 34 z dnia 17.04.2012 roku.
 4. Tymczasowe zasady odbioru i ewidencji drewna iglastego wyrabianego w kłodach - wprowadzone Zarządzeniem nr 74 z dnia 27.09.2013 roku.
 5. Warunki techniczne na drewno średniowymiarowe na cele energetyczne S2AC wprowadzone Zarządzeniem nr 10 z dnia 5.04.2011 roku.
 6. Ramowe warunki techniczne na drewno średniowymiarowe ogólnego przeznaczenia S2AP wprowadzone Zarządzeniem nr 33 z dnia 17.04.2012 roku.
 7. Ramowe warunki techniczne na drewno małowymiarowe iglaste do przerobu mechanicznego M1PO wprowadzone Zarządzeniem nr 35 z dnia 17.04.2012 roku.
 8. Ramowe warunki techniczne ustalone jako przykładowe Załącznikiem nr 1 do Zarządzenia nr 29 z dnia 21.06.1993 roku:
 1. Ramowe warunki techniczne na drewno okleinowe
 2. Ramowe warunki techniczne na drewno łuszczarskie
 1. Zarządzenie nr 14 z 9 maja 2016 Dyrektora RDLP na drewno S4

 

 

 

Zał. nr 2 do zarządzenia nr 2/2018 r Nadleśniczego Nadleśnictwa Knyszyn z dnia

2 stycznia 2018 r.

 

Współczynniki zamienne dla drewna mierzonego w stosach.

 

Grupa

Współczynniki zamienne

Sortyment

m(p) w korze na m3 bez kory

m3 bez kory na m(p) w korze

m(p) bez kory na m3 bez kory

m3 bez kory na m(p) bez kory

1

2

3

4

5

Grupa S2 - So, Md,Dg

 

 

 

 

długość drewna w metrach:

 

 

 

 

1,0; 1,2

0,65

1,54

0,75

1,33

2,0; 2,4

0,62

1,61

0,72

1,39

5,0; 6,0; 7,0

0,6

1,67

-

-

Grupa S2 - Św/Jd

 

 

 

 

długość drewna w metrach

 

 

 

 

1,0; 1,1; 1,2

0,7

1,43

0,78

1,28

2,0; 2,4

0,67

1,49

0,75

1,33

3,0; 4,0; 5,0

0,65

1,54

-

-

Grupa S2Bk/Gb

 

 

0,75

1,33

długość drewna w metrach

 

 

1,0; 1,2

0,7

1,43

2,0 - 2,5

0,63

1,59

2,6 - 3,5

0,6

1,67

Grupa S2 - Brz i pozostałe liściaste

 

 

 

 

długość drewna w metrach

 

 

 

 

1,0; 1,2

0,65

1,54

0,75

1,33

2,0 - 2,5

0,6

1,67

 

 

2,6 - 3,5

0,57

1,75

 

 

Grupa S3a

 

 

 

 

długość drewna w metrach

 

 

 

 

<=4

0,5

2

-

-

> 4

0,4

2,5

-

-

Grupa S4

 

 

 

 

So, Md, Dg i liściaste

0,65

1,54

0,75

1,33

Św/Jd

0,7

1,43

0,75

1,33

Grupa M1

0,4

2,5

-

-

Grupa M2

0,25

4

-

-

Zrębki leśne przemysłowe

0,43

2,33

-

-

Karpina przemysłowa i opałowa

0,4

2,5

-

-

Dłużyce i kłody grupy S1 na środku

0,38

2,63

-

-

wywozowym po transporcie

Zrębki leśne opałowe

0,46

2,17

-

-

Drobnica na cele energetyczne - zrębki energetyczne M2ZE

0,25

4

-

-

Drobnica na cele energetyczne - baloty M2BE

0,2

5

-

-