Wydawca treści Wydawca treści

oferta edukacyjna

Nadleśnictwo Knyszyn w oparciu o Zarządzenie nr 57 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dn. 9 maja 2003r w sprawie wytycznych prowadzenia edukacji leśnej społeczeństwa zwraca się z prośbą do wszystkich zainteresowanych organizacją spotkań edukacyjnych na terenie nadleśnictwa o zapoznanie się i zastosowanie warunków zawartych w załączonym dokumencie „Porozumienie".

Odpowiednio zorganizowana współpraca uwzględniająca wskazane w Porozumieniu oraz Regulaminie kwestie BHP zagwarantuje uczestnikom spotkań, w tym także nauczycielom pełniącym funkcje opiekunów, odpowiednie warunki do nauki, rzetelną informację i przede wszystkim bezpieczeństwo.

 

 
Przemysław Drygas
Nadleśnictwo Knyszyn
Al. Niepodległości 31
Mońki 19-101
tel. Kom. 663-330-136

Materiały do pobrania