Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Knyszyn
Nadleśnictwo Knyszyn
(085) 727 82 11
(085) 727 82 25

Al. Niepodległości 31
19-101 Mońki

 

 


Pokaż KNYSZYN na większej mapie

Nadleśniczy
Krzysztof Dąbkowski
(085) 727 82 11, 660-124-689
Zastępca Nadleśniczego
Maciej Dawidziuk
(085) 727 82 15, 697 038 886
Główny Księgowy
Mirosława Wyłuda
(085) 727 82 17, 604-950-291
Sekretarz
Kazimierz Gawędzki
(085) 727 82 14, 697 710 775
Inżynier Nadzoru
Sławomir Iwanicki
(085)727 82 27, 693 392 308
Inżynier Nadzoru
Jeremi Szklarzewski
(85)727 82 27; 668 136 668

Stanowisko ds. pracowniczych

Dorota Popławska
Starszy specjalista ds. pracowniczych
Tel.: (085) 727 82 28, 502-394-437

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Teresa Rutkowska
Starszy specjalista ds. administracyjnych
Tel.: (085) 727 82 11
Rafał Gawędzki
Specjalista ds. administracyjnych
Tel.: (085) 727 82 16 kom. 604 493 889
Mariusz Staniszewski
Specjalista ds. administracyjnych
Tel.: (085) 727 82 16

Dział Finansowo-Księgowy

Izabela Olechno
Starszy Księgowy
Tel.: (085) 727 82 23
Małgorzata Burzyńska
Starszy Księgowy
Tel.: (085) 727 82 33
Katarzyna Kondrakiewicz
Księgowy
Tel.: (085) 727 82 21

Dział Gospodarki Leśnej

Ewa Lisiewicz
Starszy specjalista służby leśnej ds. stanu posiadania
Tel.: (085) 727 82 19, 508-359-159
Przemysław Drygas
Specjalista służby leśnej ds. użytkowania lasu
Tel.: (085) 727 82 19, 663 330 136
Ewelina Szklarzewska
Specjalista służby leśnej ds. ochrony lasu
Tel.: (085) 727 82 18,574-992-227
Maciej Chotecki
Specjalista służby leśnej ds. marketingu i obrotu drewnem
Tel.: (085) 727 82 13, 576-722-750
Anita Rusiecka
Specjalista służby leśnej ds. hodowli lasu
Tel.: (085) 727 82 18

Posterunek Straży Leśnej

Mariusz Daniłowski
Starszy Strażnik Leśny p.f. Komendanta Posterunku Straży Leśnej
Tel.: 785 880 262
Mateusz Basista
Straznik leśny
Tel.: 517-786-830