Web Content Display Web Content Display

Headquarters Nadleśnictwo Knyszyn
Nadleśnictwo Knyszyn
(085) 727 82 11
(085) 727 82 25

Al. Niepodległości 31
19-101 Mońki

 

 


Pokaż KNYSZYN na większej mapie

Nadleśniczy
Krzysztof Dąbkowski
(085) 727 82 11, 660-124-689
Zastępca Nadleśniczego
Maciej Dawidziuk
(085) 727 82 15, 606 664 306
Główny Księgowy
Mirosława Wyłuda
(085) 727 82 17, 604-950-291
Sekretarz Nadleśnictwa
Rafał Gawędzki
(085) 727 82 14, 669 695 780
Inżynier Nadzoru
Sławomir Iwanicki
(085)727 82 27, 693 392 308
Inżynier Nadzoru
Jeremi Szklarzewski
(85)727 82 27; 668 136 668

Punkt Alarmowo-Dyspozycyjny

Nadleśnictwo
ALARMUJ w razie pożaru lasu
Phone number: (85) 727 82 22; +48 609 705 802
Straż pożarna
Phone number: 998

Stanowisko ds. pracowniczych

Dorota Popławska
Starszy specjalista ds. pracowniczych
Phone number: (085) 727 82 28, +48 502 394 437

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Teresa Rutkowska
Starszy specjalista ds. administracyjnych
Phone number: (085) 727 82 11,531 043 230
Kazimierz Gawędzki
Starszy specjalista ds. administracyjnych
Phone number: (085) 727 82 16, 697 710 775
Mariusz Staniszewski
Specjalista ds. administracyjnych
Phone number: (085) 727 82 16
Lech Potocki
Robotnik pomocniczy
Phone number: 798 064 568
Irena Sak
Robotnik pomocniczy
Phone number: 517 543 919

Dział Finansowo-Księgowy

Izabela Olechno
Starszy Księgowy
Phone number: (085) 727 82 23
Małgorzata Burzyńska
Starszy Księgowy
Phone number: (085) 716 26 11
Katarzyna Kondrakiewicz
Księgowy
Phone number: (085) 727 82 21
Dariusz Kręciewski
Starszy specjalista służby leśnej ds. marketingu
Phone number: (085) 727 82 13, 604 949 954

Dział Gospodarki Leśnej

Ewa Lisiewicz
Starszy specjalista służby leśnej ds. stanu posiadania
Phone number: (085) 727 82 19, 508-359-159
Ewelina Szklarzewska
Specjalista służby leśnej ds. ochrony lasu
Phone number: (085) 727 82 18,574-992-227
Maciej Chotecki
Specjalista służby leśnej ds. marketingu i obrotu drewnem
Phone number: (085) 727 82 13, 576-722-750
Anita Rusiecka
Specjalista służby leśnej ds. hodowli lasu
Phone number: (085) 727 82 18

Posterunek Straży Leśnej

Mariusz Daniłowski
Starszy Strażnik Leśny p.f. Komendanta Posterunku Straży Leśnej
Phone number: 737 163 790
Mateusz Basista
Straznik leśny
Phone number: 517-786-830