Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Knyszyn
Nadleśnictwo Knyszyn
(085) 727 82 11
(085) 727 82 25

Al. Niepodległości 31
19-101 Mońki

 

 


Pokaż KNYSZYN na większej mapie

Nadleśniczy
Piotr Gołembiewski
(085)727 82 11
Zastępca Nadleśniczego
Maciej Dawidziuk
(085) 727 82 15, 606 664 306
Główny Księgowy
Mirosława Wyłuda
(085) 727 82 17, 604-950-291
Sekretarz Nadleśnictwa
Rafał Gawędzki
(085) 727 82 14, 669 695 780
Inżynier Nadzoru
Sławomir Iwanicki
(85)727 82 27; 693 392 308
Inżynier Nadzoru
Jeremi Szklarzewski
(85)727 82 27; 668 136 668

Punkt Alarmowo-Dyspozycyjny

Nadleśnictwo
ALARMUJ w razie pożaru lasu
Tel.: (85) 727 82 22; +48 609 705 802
Straż pożarna
Tel.: 998

Stanowisko ds. pracowniczych

Dorota Popławska
Starszy specjalista ds. pracowniczych
Tel.: (085) 727 82 28, +48 502 394 437

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Teresa Rutkowska
Starszy specjalista ds. administracyjnych
Tel.: (085) 727 82 11,531 043 230
Kazimierz Gawędzki
Starszy specjalista ds. administracyjnych
Tel.: (085) 727 82 16, 697 710 775
Mariusz Staniszewski
Specjalista ds. administracyjnych
Tel.: (085) 727 82 16
Lech Potocki
Robotnik pomocniczy
Tel.: 798 064 568
Irena Sak
Robotnik pomocniczy
Tel.: 517 543 919

Dział Finansowo-Księgowy

Izabela Olechno
Starszy Księgowy
Tel.: (085) 727 82 23
Małgorzata Burzyńska
Starszy Księgowy
Tel.: (085) 716 26 11
Katarzyna Kondrakiewicz
Księgowy
Tel.: (085) 727 82 21
Dariusz Kręciewski
Starszy specjalista służby leśnej ds. marketingu
Tel.: (085) 727 82 13, 604 949 954

Dział Gospodarki Leśnej

Ewa Lisiewicz
Starszy specjalista służby leśnej ds. stanu posiadania
Tel.: (085) 727 82 19, 508-359-159
Ewelina Szklarzewska
Specjalista służby leśnej ds. ochrony lasu
Tel.: (085) 727 82 18,574-992-227
Maciej Chotecki
Specjalista służby leśnej ds. marketingu i obrotu drewnem
Tel.: (085) 727 82 13, 576-722-750
Anita Rusiecka
Specjalista służby leśnej ds. hodowli lasu
Tel.: (085) 727 82 18

Posterunek Straży Leśnej

Mariusz Daniłowski
Starszy Strażnik Leśny p.f. Komendanta Posterunku Straży Leśnej
Tel.: 737 163 790
Mateusz Basista
Straznik leśny
Tel.: 517-786-830