Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Testowanie sytemu do gromadzenia danych przestrzennych.

Testowanie sytemu do gromadzenia danych przestrzennych.

Nadleśnictwo Knyszyn przystąpiło do testowania, opartego o licencję Open Source, systemu gromadzenia informacji przestrzennych OpenDataKit.

System umożliwia wypełnienie danymi opisowymi i fotograficznymi,  odpowiednio wcześniej przygotowanego formularza, zapisanie pozycji geograficznej i przesłanie informacji na serwer.  Dane te są umieszczane bezpośrednio na mapie. Zasilanie bazy danych wykonywane jest przy użyciu telefonu z systemem Android za pośrednictwem aplikacji ODK Collect.

W Nadleśnictwie system będzie wykorzystywany do gromadzenia na bieżąco informacji o lokalizacji różnego rodzaju danych przestrzennych, takich jak np. osobliwości przyrodnicze, szkodnictwo leśne itp. Po okresie testowania chcielibyśmy użyć systemu do inwentaryzacji zdarzeń drogowych z udziałem zwierzyny, tak aby uzyskane dane przekazane do odpowiednich służb były jak najbardziej precyzyjne.