Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Open Source, Dziękujemy

Open Source, Dziękujemy

Seminarium „Open Source w zarządzaniu środowiskiem"

 

W dniu 16 grudnia na terenie Szkółki Leśnej „Orlik" odbyło się seminarium „Open Source w zarządzaniu środowiskiem". Wzięło w nim udział wiele osób miedzy innymi z Parków narodowych: Narwiańskiego, Wigierskiego, Białowieskiego, Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej oraz innych firmach i organizacjach takich jak: Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, Taxus IT, Aqua RD, Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Białymstoku a także osoby zatrudnione w  Lasach Państwowych  z nadleśnictw: Skwierzyna, Rudka, Giżycko, Pisz, Ełk, Dojlidy, Drygały, Supraśl, Waliły, Bielsk, Głęboki Bród, Pomorze, Czarna Białostocka, Nowogród.

Fot. Sławomir Kowalczyk

Seminarium rozpoczął Zastępca Dyrektora ds. Gospodarki Leśnej Pan dr inż. Piotr Czyżyk, zwracając uwagę na najważniejsze problemy, jakie napotykają Leśnicy w zarządzaniu ekosystemami leśnymi. Następnie głos zabrał Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Knyszyn Maciej Dawidziuk wprowadzając słuchaczy w temat seminarium. Seminarium rozpoczął Zastępca Dyrektora ds. Gospodarki Leśnej Pan dr inż. Piotr Czyżyk Prowadzący seminarium Marcin Sołoguba zapowiedział pierwszą prelekcję. Pracowników PKPK Macieja Arciszewskiego oraz Tomasza Kryjana pt. „Przykłady wykorzystywania QGIS w działalności PKPK", następnie Sławomir Kowalczyk z Nadleśnictwa Giżycko opowiedział o projektowaniu map gospodarczych w QGIS. Kolejnym prelegentem był Paweł Szczygielski z Nadleśnictwa Bielsk, który wygłosił prelekcje o jednym z największych projektów Open Souce w lasach państwowych, a mianowicie o wykorzystaniu systemu operacyjnego Linux w kancelariach leśnictw.

Do przerwy głos zabrali jeszcze Jakub Bobrowski z Aqua RD „Wykorzystanie GIS i modelowania matematycznego w zarządzaniu zasobami wodnymi" i Maciej Dawidziuk z Nadleśnictwa Knyszyn „Możliwości wykorzystanie komputerów ARM w GIS, opartych na oprogramowaniu Open Source"

Sesję popołudniową rozpoczął Rafał Brudziński z Nadleśnictwa Skwierzyna tematem „Dedykowane rozwiązania geoinformatyczne dla otwartego oprogramowania w codziennej pracy nadleśnictw  RDLP Szczecin". Bezpośrednio po nim głos zabrał Krzysztof Mroczek z Taxus IT z tematem  „Wykorzystanie technologii oferowanych przez Open Source w rozwiązaniach GIS, używanych w Lasach Państwowych oraz innych instytucjach związanych z ochroną przyrody". Ostatnim wykład poprowadził Maciej Bienias z Nadleśnictwa Pisz na temat „Analiza wyboru lokalizacji w celu reintrodukcji gatunku na przykładzie Bielika".

Nadleśnictwo Knyszyn serdecznie dziękuje wszystkim obecnym za przybycie, często z odległych miejsc, oraz aktywny udział na spotkaniu, które na pewno zaowocuje powstaniem nowych projektów opartych na idei Open Source.

Szczególnie podziękowania składamy na ręce osób zaangażowanych w organizację tego przedsięwzięcia tj. Ewie Majewskiej i Marcinowi Sołogubie - pracownikom RDLP Białystok.