Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Odbiór nowej drogi

Odbiór nowej drogi

Nowa droga w leśnictwie Szelągówka

W dniu 30.08.2017 r. na terenie Nadleśnictwa Knyszyn dokonano odbioru  przebudowy drogi leśnej zlokalizowanej w leśnictwie Szelągówka (obręb Trzcianne) o łącznej długości odcinka 1 744,90 m. Konstrukcję nowej nawierzchni wykonano z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie.

Inwestycja przyczyni się do poprawy warunków prowadzenia gospodarki leśnej poprzez polepszenie dostępności kompleksu leśnego.