Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

LEŚNICY I MYŚLIWI SZUKAJĄ PADŁYCH DZIKÓW

LEŚNICY I MYŚLIWI SZUKAJĄ PADŁYCH DZIKÓW

W dniu 4 sierpnia 2017r. na terenie Nadleśnictwa Knyszyn odbyły się poszukiwania padłych dzików i ich szczątków.

Akcję przeprowadzono zgodnie z Zarządzeniem nr 26/2017 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w sprawie prowadzenia przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się Afrykańskiego Pomoru Świń na terenach pozostających w zarządzenie PGL LP.

Przeszukiwania odbyły się w ścisłej współpracy z inspekcją weterynaryjną – Powiatowymi Lekarzami Weterynarii w Mońkach i w Białymstoku.

W akcji brało udział blisko 100 osób (w 2 grupach). Uczestnicy zlustrowali prawie 1000 ha lasu i objechali ok. 2000 ha. Na terenie Nadleśnictwa Knyszyn nie stwierdzono obecności padłych dzików lub ich szczątków.

Kolejne poszukiwania padłych dzików planowane są w II połowie sierpnia.