Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

100 LAT DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO WOJ. PODLASKIEGO

100 LAT DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO WOJ. PODLASKIEGO

W dniu 20 czerwca 2018 roku przedstawiciele Nadleśnictwa Knyszyn uczestniczyli w konferencji „100 lat dziedzictwa przyrodniczego województwa podlaskiego”.

Podczas uroczystości podkreślono jak Podlasie jest bogate w walory przyrodnicze i jak ważna jest współpraca instytucji, organizacji oraz jednostek naukowych w działaniach na rzecz ochrony środowiska naturalnego.

Nadleśnictwo Knyszyn odgrywa ogromną rolę w budowaniu dziedzictwa przyrodniczego województwa podlaskiego. Tereny nadleśnictwa są bogate w formy ochrony przyrody, zarówno powierzchniowe jak i indywidualne. To 6 obszarów Natura2000, 6 rezerwatów przyrody, 1 Obszar Chronionego Krajobrazu, 7 pomników przyrody oraz wiele rzadkich gatunków roślin i zwierząt.

Konferencja była również okazją do świętowania jubileuszu XXX-lecia utworzenia Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej (PKPK), a także jubileuszu XXV–lecia utworzenia Biebrzańskiego Parku Narodowego (BbPN).

Nadleśnictwo Knyszyn otrzymało od Dyrektor PKPK Pani Joanny Kurzawy i Dyrektora BbPN Pana Andrzeja Grygoruka podziękowania za współpracę i osiąganie wspólnych celów w zakresie ochrony przyrody.

W trakcie konferencji w Sali Kameralnej Opery i Filharmonii Podlaskiej  wystąpili licealiści z przygotowanym spektaklem  teatralnym na temat ochrony polskiej flory.